فهرست مطالب

فصل هفتم

درس اول | مذاکره چیست ؟

درس دوم | انواع مذاکره

درس سوم | قوانین مذاکره

درس چهارم | چانه زنی در مذاکره

درس پنجم | مذاکره آسانسوری

11 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید