فهرست مطالب

فصل نهم: پیش فروش

معرفی فصل نهم

درس دوم | قوانین پیش فروش (بخش اول)

درس سوم | قوانین پیش فروش (بخش دوم)

درس چهارم | قوانین پیش فروش (بخش سوم)

درس پنجم | قوانین پیش فروش (بخش چهارم)

درس ششم | قوانین پیش فروش (بخش پنجم)

درس هفتم | نکات مهم پیش فروش

8 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید