فهرست مطالب

فصل سوم

درس اول | شناخت شغل

درس دوم | شناخت ساختمان

درس سوم | انتخاب بازار

درس چهارم | منطقه کاری

درس پنجم | فایل یابی بخش اول

درس پنجم | فایل یابی بخش دوم

درس پنجم | فایل یابی بخش سوم

درس ششم | برنامه ریزی روزانه

4 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید